NL|EN

AMNorman en CoVid19

We kunnen er niet meer om heen, het coronavirus gaat de ronde in ons land. Zoals elke werkgever zal ook AMNorman de nodige maatregelen treffen om de gezondheid van de werknemers te beschermen. We zorgen voor alternatieve werkvormen en houden ons aan de voorschriften indien onze medewerkers toch ter plaatse aanwezig zijn.

Corona in de voeding?

Neen. Er is geen enkele indicatie dat corona wordt overgedragen door voeding. Die stelling wordt bevestigd door het EFSA en is gebaseerd op ervaringen uit vorige crisissen (oa Sars en vogelgriep). 

De bezorgdheid in voedingsbedrijven situeert zich op het vlak van continuïteit. Als mensen in administratie of productie besmet raken dan kan op korte termijn het volledige team in quarantaine gezet worden en valt de fabriek stil. Toepassen van basisregels rond hygiëne en afstand tussen medewerkers is een basisregel en noodzakelijk om besmetting te voorkomen.

Continuïteit van de autocontrole

De voedingsindustrie is cruciaal in deze epidemie. Het laatste wat we willen is een voedselcrisis bovenop de Coronacrisis. Daarom hebben we er dus allemaal belang bij om de voedselveiligheid intensief te blijven bewaren. Die redenering volgt het FAVV ook, want zij blijven inspecties uitvoeren en hebben aan auditkantoren gevraagd om audits of inspecties niet af te gelasten omwille van de huidige crisis. 

Wat certificaten betreft horen wij dat de due dates van certification of verbeterplannen voorlopig ook niet gewijzigd kunnen worden. De deadlines staan vast, certificaten kunnen vervallen. Verlies dat dus niet uit het oog!

Maatregelen AMNorman 

Wij beseffen de risico’s op besmetting, dus passen we de maatregelen van de overheid zo strikt mogelijk toe. Dat houdt in dat we geen onnodige bezoeken inplannen en waar mogelijk (in overleg met de klant) van op afstand werken. Maar onze klant beslist, als die ons verzoekt om fysiek aanwezig te zijn en verder te werken aan onze opdrachten, dan zullen we dat ook doen.

Verder hebben wij als bedrijf beslist om al onze opleidingen tijdelijk te schrappen, dat om grote samenkomsten te vermijden.

Respect voor onze medewerkers

Veel van onze medewerkers hebben kinderen en moeten instaan voor opvang wegens de sluiting van de scholen. Dat betekent niet dat het werk dat nu uitgesteld wordt achteraf niet moet ingehaald worden. Het zal allemaal achteraf gepresteerd moeten worden. Wij verwachten dan ook een piek van zodra de crisis bezworen is en het leven opnieuw zijn gewone gang gaat. 

Ook laten wij onze medewerkers toe om optimaal te plannen en extra verlofdagen 

op te nemen. Dat om hun kinderen op te vangen en waar mogelijk bij te springen bij kwetsbare groepen en om ervoor te zorgen dat zij op volle capaciteit kunnen werken zodra de crisis doorgaat.

We werken continu onze planning bij en zullen eventuele wijzigingen dan ook onmiddellijk communiceren aan klanten en medewerkers. Maar het allerbelangrijkste dezer dagen: draag zorg voor jezelf en de mensen rondom je! 

Volg ons op LinkedIn om de laatste informatie te krijgen.

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: ISO 14001
General: Specs, labels, claims, nutrition
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed