NL|EN

Novel Foods - Nieuwe wetgeving van kracht vanaf 1 januari 2018

Novel Foods zijn hot topic bij iedereen die bezig is met productontwikkeling of -vernieuwing. Deze ‘nieuwe voedingsmiddelen’ zoals bijvoorbeeld insecten, het suikermolecuul tagatose of technisch vervaardigd nanomateriaal… mogen slechts in de handel gebracht worden als ze toegelaten worden volgens de algemene of verkorte aanvraagprocedure. Zonder deze goedkeuring is het gebruik voor menselijke consumptie verboden.


Voor 1 januari 2018 was Europese Verordening 258/97 hiervoor van toepassing en moest, naargelang de geldende regelgeving en de aard van het product, de algemene of verkorte aanvraagprocedure opgestart worden.


Om veelvuldige evaluatie op nationaal en Europees vlak te vermijden, voorziet een nieuwe Europese Verordening 2015/2283 in een gecentraliseerde procedure. Deze nieuwe verordening gaat van kracht op 1 januari 2018. Toelatingsaanvragen zullen systematisch en zonder dossierkosten voorgelegd worden aan de Europese Commissie, die een wetenschappelijke evaluatie aanvraagt bij EFSA. Indien het EFSA advies gunstig is, zal de Commissie een toelatingsbeschikking voorzien, in overleg met de bevoegde overheden van de lidstaten en het nieuwe voedingsmiddel zal opgenomen worden in de Unielijst van toegelaten Nieuwe voedingsmiddelen.


Voor meer informatie omtrent wetgeving en aanvraagprocedure: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2017_03_brochure_nf_nl_new_regulation_final_0.pdf

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: ISO 14001
General: Specs, labels, claims, nutrition
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed