NL|EN

Nieuwe federatie FEGRA verdedigt belangen graanhandel

De Belgische graanhandel slaat voortaan de handen in elkaar en wil door een fusie van drie vzw’s een nieuwe stap zetten in de professionalisering van de handel in landbouwgrondstoffen. De beroepsorganisaties SYNAGRA, IMEXGRA en de Brusselse Handelsbeurscommissie gaan daarom op in de Federatie van Granen, FEGRA. “We creëren op die manier een efficiënt apparaat dat meer zichtbaarheid heeft en dat kan optreden als gesprekspartner op nationaal en Europees niveau”, aldus Karel Vandermeersch, voorzitter van FEGRA en managing director bij Van den Avenne Commodities.

De graansector is volgens Vandermeersch een belangrijke steunpilaar van de Belgische landbouw. “De inlandse productie bedraagt 2,8 miljoen ton. Toch is ons land nog steeds netto-importeur van granen. In 2017 ging het om maar liefst negen miljoen ton. Door hun strategische ligging spelen de havens van Gent, Zeebrugge en Antwerpen een belangrijke rol als transithaven voor de ons omringende landen en voor de uitvoer van hun graanproducten naar heel de wereld”, stelt de FEGRA-voorzitter.

Tot voor kort werden de belangen van deze sector verdedigd door drie federaties. SYNAGRA is de federatie van de Belgische graancollectoren. Zij staan het kortst bij de landbouwer: ze verzamelen de granen van de boeren, stockeren ze en verkopen ze nadien verder in de agrovoedingsketen. Daarnaast geven de Belgische graancollectoren ook vaak advies aan landbouwers over bemesting, rassenkeuze en gewasbescherming en niet zelden verkopen ze in dat kader ook producten aan landbouwers zoals meststoffen, zaden, veevoeders, enz.

IMEXGRA vertegenwoordigt alle partijen die betrokken zijn bij de import, export en distributie van landbouwgrondstoffen. Dit zijn de internationale handelaars, op- en overslagbedrijven, scheepsagenten, bevrachters en controle- en inspectiebedrijven. Voor het digitale tijdperk was de Brusselse Handelsbeurs een handelsforum waar meer dan 500 handelaren wekelijks met elkaar fysiek in contact kwamen om handel in landbouwgrondstoffen te drijven. Nu nieuwe communicatietechnologieën hun intrede hebben gedaan, zijn die fysieke ontmoetingen beperkt tot drie keer per jaar en staan ze in het teken van netwerking. “Dat laatste is belangrijk in een sector waarin nog vaak handel wordt gedreven op basis van een gegeven woord”, zegt Vandermeersch.

Volgens de nieuwe voorzitter werd na een grondige studie en evaluatie beslist om deze drie organisatie voortaan op te laten gaan in een grotere federatie FEGRA die efficiënter kan werken met meer zichtbaarheid. Bovendien moet FEGRA een aanspreekpunt vormen voor andere federaties in de agrovoedingsketen, op nationaal en internationaal niveau. “Gezien de strategische positie van België in de graanhandel staat er veel op het spel op vlak van kwaliteit, traceerbaarheid, opvolging, wetgeving en prijzen. Deze laatsten worden wel op wereldmarktniveau bepaald, maar ze spelen wel een belangrijke rol bij de prijszetting van andere landbouwproducten”, legt Karel Vandermeersch uit.
Hij wijst er ook op dat het heel belangrijk is om een goede relatie te onderhouden met de schakels in de agrovoedingsketen voor en na de graanhandel zodat er duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden over onder meer kwaliteit en traceerbaarheid. Daarnaast wil FEGRA ook een rol gaan spelen in het creëren van een eengemaakt Europees speelveld waarbij de Europese regelgeving en de verschillende nationale regelgevingen op elkaar afgestemd zijn. “Die regels moeten dan ook nog op eenzelfde manier geïnterpreteerd en toegepast worden. Dat is geen evidente zaak, maar zo belangrijk om competitief te kunnen handelen met de ons omringende landen”, klinkt het.

Andere kerntaken die de nieuwe federatie voor zichzelf ziet, zijn onder meer de ontwikkeling van eenduidige commerciële standaardcontracten, de organisatie van bemiddeling bij geschillen en het voorzien van opleidingen voor de leden. “Het mag duidelijk zijn dat de uitdagingen talrijk zijn en dat ze een globale visie op de keten impliceren. Het is in dat kader, en voortbouwend op de solide basis van het verleden, dat FEGRA nu van start gaat”, besluit de FEGRA-voorzitter.

Meer informatie: www.fegra.be
Bron : Vilt
 

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: ISO 14001
General: Specs, labels, claims, nutrition
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed