NL|EN

RDL behaalt ISO 9001 certificaat

Het gaat RDL – Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu – voor de wind. Het Limburgse boorbedrijf ontving deze maand het ISO 9001 certificaat voor de reconversie van boorslurry. AMNorman ondersteunde RDL bij het implementeren van de ISO 9001 vereisten voor hun verwerkingsproces van bentoniet tot bodemverbeteraar. Het kwaliteitssysteem zal de verdere uitgroei van het jonge bedrijf borgen.

Gedaan met droogteproblemen dankzij bentoniet?

Deze week kwam RDL uitgebreid in de pers. Het bedrijf denkt er namelijk aan om bentonietslib (mengsel van bentoniet en grond) dat vrijkomt bij grondboringen om te zetten naar een bodemverbeteraar. Bentoniet bezit namelijk een bijzonder waterhoudend vermogen.
De nieuwe regels voor de behandeling van bentonietslib vormden de aanleiding van de uitvinding. Vanaf 1 april 2019 worden de vereisten inzake traceerbaarheid ingevoerd: de stromen moeten opgevolgd kunnen worden en systematisch gecontroleerd op eventuele verontreiniging, onder toezicht van de Grondbank.
Om de conformiteit met de wettelijke eisen opgelegd via Vlarebo en het KB-meststoffen te garanderen, doet RDL eveneens beroep op het advies van AMNorman en EnAdviS.

Om tegen volgend voorjaar klaar te zijn investeert RDL momenteel “een paar miljoen” euro in de R&D/testsite in Overpelt om het bentoniet uit slib te halen, te controleren en verder op te werken tot de veelbelovende bodemverbeteraar.

 

Schrijf u in op de blog

 
 
Interesse in

 
 
Interesse in

 
General: Help and guidance towards achieving ISO 9001
General: ISO 14001
General: Specs, labels, claims, nutrition
Food sector: Child daycare centres (Q-kids)
Food sector: Food allergens and allergen management
Food sector: Food defence, food fraud and business continuity
Food sector: Food packaging
Food sector: HACCP - Food
Food sector: ISO22000, BRC, FSSC, IFS, GFSI, GLOBAL MARKETS
Animal feed: FCA, GMP+, QS
Animal feed: HACCP - Feed