NL|EN

Aangekondigde controle-actie Hasselt: 82 % van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

Van maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei werd een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden.Tien inspecteurs en controleurs hebben 211 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedingssector , gecontroleerd.
De samenwerking met de stad Hasselt verliep uitstekend. Op de vormingssessie door de stad Hasselt en het voedselagenschap die de controleactie voorafging, waren 190 aanwezigen.

82% (123) van de gecontroleerde bedrijven behaalden een gunstig resultaat.

Er werden 18 cafés, 93 restaurants, 17 gemeenschapskeukens, 13 frituren, 55 kleinhandelszaken, 4 bakkers, 8 slagers en 3 supermarkten gecontroleerd.
Toch werden er ook 23 waarschuwingen (11%) en 15 processen-verbaal (7%) uitgeschreven. De inbreuken waren voornamelijk te wijten aan hygiene van lokalen, temperatuurbewaking , etikettering , autocontrole en afwezigheid van toelating.
Bij 1 zaak werd er 230 kg voedingsmiddelen in beslag genomen en vernietigd wegens het niet naleven van de wettelijke bewaartemperatuur. Geen enkele zaak werd gesloten .
Zoals bij iedere controle zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.

Bron : FAVV