NL|EN

FAQ: versoepelingen in de BTC-sector

Om rekening te houden met de karakteristieken van bepaalde inrichtingen werkte het FAVV versoepelingen uit die deze groep moeten toelaten vlotter de verplichtingen omtrent autocontrole en traceerbaarheid in de praktijk om te zetten.De consument heeft recht op een veilig product, om het even waar dit gemaakt of gekocht wordt.

Bepaalde types inrichtingen beschikken echter over onvoldoende middelen voor het uitvoeren van een risicoanalyse en de administratieve last betekent eveneens een grote druk.De Europese reglementering voorziet daarom voor de lidstaten expliciet de mogelijkheid om dergelijke versoepelingen toe te staan en biedt aldus voldoende ruimte voor respect voor de tradities en de authenticiteit van artisanale producten en het in rekening brengen van de bijzonderheden van specifieke bedrijven. Het FAVV heeft een document opgesteld om u hierover wat meer informatie te geven.

Download: Bekijk document