NL|EN

Verplichte aangifte van biociden

Alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) zijn verplicht om zich online te registreren. Dit kan via het registratiesysteem op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Deze registratie moet ook elk jaar herbevestigd worden.

Wat zijn biociden?

Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. zeer giftig, kankerverwekkend (carcinogeen), mutageen, giftig voor de voortplanting of corrosief. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek; enkel professionelen mogen ze gebruiken.

Hoe registreren?

Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem. Hiervoor maak je eerst een persoonlijk account aan.

Verkopers moeten jaarlijks de hoeveelheid biociden die ze het afgelopen jaar hebben verkocht, aangeven. Dit moet telkens tegen 31 december. Voor de gebruikers geldt de registratieverplichting vanaf 31 december 2018. Zij moeten in tegenstelling tot vroeger geen hoeveelheden meer aangeven.

AMNorman kan u uiteraard ondersteunen bij de aangifte.
Contacteer ons.