NL|EN

Acrylamideverordening van toepassing vanaf 11 april 2018

Op 21 november 2017 verscheen Verordening (EU) 2017/2158 van de Commissie van 20 november 2017 tot het nemen van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen.

De doelstelling van deze verordening is dat  levensmiddelenbedrijven, die acrylamide-gevoelige levensmiddelen fabriceren of in handel brengen, de vastgestelde risicobeperkende maatregelen toepassen (Opgenomen in bijlage I). Dit met het oog op het bereiken van acrylamidegehalten die zo laag mogelijk zijn en zich onder de in de verordening vastgestelde referentieniveaus bevinden (Zie bijlage IV).
De keuze van geschikte grondstoffen, een aangepast recept, een specifiek procesontwerp en een toegespitste bewerking spelen een essentiële rol bij deze risicobeperkende maatregelen.