NL|EN

Nieuw ISO-document dierenwelzijn helpt de voedings- en veevoederindustrie met dierenwelzijnsplan

Er is een nieuw ISO-document over het management van dierenwelzijn. NVN-ISO/TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van the World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC). Daardoor kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter worden geborgd. 

Naast het belang van voedselveiligheid vinden consumenten en organisaties in de agrofoodsector het steeds belangrijker dat producten duurzaam zijn geproduceerd, bijvoorbeeld met een goed welzijn van landbouwhuisdieren. De voedingsindustrie, belangenorganisaties en de overheid nemen steeds meer maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen, te borgen en te managen. Met de nieuwe NVN-ISO/TS 34700:2016, kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter geborgd worden. ISO/TS 34700 kan ook toegepast worden voor de implementatie van publieke of private standaarden op het gebied van dierenwelzijn, mits de standaard van een gelijkwaardig niveau is als OIE TAHC.

De Technical Specification is van toepassing op het bereiken en behouden van een adequaat niveau van dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren, die gefokt zijn of gehouden worden voor de productie van voedsel of diervoeder. Management van dierenwelzijn zoals beschreven in ISO/TS 34700 kan worden toegepast op de volgende situaties: bij verschillende productiesystemen en door diverse organisaties in de keten voor producten van dierlijke oorsprong, ongeacht de grootte; voor verschillende geografische, culturele en religieuze contexten; en voor zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen.

bron: NEN, 23/01/17