FAVV Recalls en waarschuwingen 2020

2020 ligt al even achter ons, tijd dus voor een terugblik. Hoe verging het de voedselveiligheid dit jaar? Hoeveel recalls en waarschuwingen werden er uitgestuurd? Wat waren de voornaamste oorzaken? Een antwoord op al deze vragen en meer vindt u in deze blog. 

Voor deze analyse maakten we gebruik van de cijfers van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). 

Waarschuwingen en Recalls

Laten we eerst even een stapje achteruit zetten: wat zijn waarschuwingen en recalls?

Waarschuwingen

Bij waarschuwingen gaat het over problemen met het etiket van producten. Denk bijvoorbeeld aan allergenen of stoffen die een intolerantie veroorzaken die niet vermeld staan op het etiket, verkeerde vervaldata…

Deze producten worden niet per se uit de handel genomen, maar consumenten kunnen het product wel terugbrengen naar het verkooppunt.
 

Recalls 

Wanneer een bedrijf in de voedselketen reden heeft om aan te nemen dat een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant, dan is dat bedrijf wettelijk verplicht om het volgende te doen: 

  • Onmiddellijk maatregelen nemen om het gevaar weg te nemen;
  • Meteen het voedselagentschap op de hoogte brengen;
  • Klanten — en indien nodig consumenten — inlichten. 

Als het product in kwestie op dat moment al bij de consument aanwezig is, dan volgt er een recall of terugroeping: consumenten worden gevraagd om het product niet te consumeren of om het terug te brengen naar de winkel. 

 

Het belang van waarschuwingen en recalls 

Het is logisch dat bedrijven en het FAVV bezorgd zijn om de voedselveiligheid. Het is dus vanzelfsprekend dat waarschuwingen en terugroepingen nodig zijn voor het algemeen welzijn.

Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat wanneer dit uw bedrijf overkomt, dit nadelig kan zijn voor uw merk — denk bijvoorbeeld aan imagoschade. Bovendien kan Het FAVV ook een PV of waarschuwing opstellen tegen de overtreder als degene die het product in de handel bracht, nalaat om de consument te informeren.

 

Recalls en waarschuwingen in 2020

Voor we de diepte in duiken, kijken we eerst even naar een overzicht van de afgelopen jaren:

grafiek1

Concreet waren er 355 (81%) recalls en 81 (19%) waarschuwingen in 2020. Dat geeft een totaal van 436, wat opvallend meer is dan de voorgaande jaren. 

Het hoge aantal recalls in 2020 is te verklaren door de vele producten met gecontamineerd sesamzaad afkomstig uit India. De boosdoener hier is ethyleenoxide, wat in India gebruikt wordt om Salmonella en E. coli af te doden. In de EU is er een MRL van 0,05 mg/kg EO op sesam, maar de gecontamineerde sesamzaden bevatte overschrijding tot wel 74,9 mg/kg EO.

Als we nu inzoomen op de verschillenden redenen, zien we in grafiek hieronder dat chemische contaminatie (40,60%) de meest voorkomende oorzaak was van de recalls in 2020. De top 3 wordt vervolledigd door “microbiologische besmetting (24,50%)” en “niet vermelden van allergenen (16,30%)”. “Afwijkingen in verpakkingen (0,90%)”, zoals het loskomen van coating, was het minst frequent.

grafiek2

Het is opvallend dat het aantal waarschuwingen en recalls in 2020 hoger liggen dan de jaren voordien. Gelukkig is AMNorman er om u te adviseren en bij te staan bij risicoanalyses, etikettering… Hulp nodig? Lees alles over onze diensten of contacteer ons

Op de hoogte blijven van al het laatste nieuws?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief