HACCP: risico's in kaart brengen loont

Hazard Analysis & Critical Control Points is een geijkte risicoanalysemethode volgens de 12 principes van de Codex Alimentarius. Bij het uitvoeren van een HACCP-studie worden alle mogelijke risico's m.b.t. voedesleveiligheid beoordeeld in het licht van de bedrijfsprocessen en gebruikte grondstoffen. Er wordt afgewogen hoe ernstig het risico is tijdens een bepaald proces en hoe groot de kans dat het gevaar zich voordoet. Dit resulteert in een bepaalde risicograad waaraan de gepaste beheersmaatregelen moeten worden gekoppeld.

Controle over uw productieproces met HACCP

Het belangrijkste resultaat van een HACCP risicoanalyse zijn de uiteindelijke vooropgestelde beheersmaatregelen. Deze moeten dagdagelijks nauwgezet worden opgevolgd om voedselveiligheidsproblemen te voorkomen. Kritische en moeilijk te beheersen gevaren zullen resulteren in één of meerdere CCP's (Critical Control Points). Een CCP is een punt in een proces, waar een parameter aantoont dat een grenswaarde noodzakelijk is om een gevaar onder controle te houden. 

HACCP in uw organisatie?

De HACCP is een wettelijke vereiste wanneer u actief bent in de voedingssector of diervoedersector. Deze bepalingen zijn opgenomen in Verordening (EG) 852/2004.

HACCP

Food Defense Plan, voorzorgen tegen moedwillige contaminatie

Voeding is in het verleden al vaak een doelwit geweest voor terroristische aanslagen, denk maar aan de kwiksinaasappels in 1978 of de naalden in een vliegtuiglunch in 2012. Het aantal slachtoffers bleef tot nog toe beperkt, maar de aandacht en de psychotische angstgolf die op dergelijke aanslag volgt is niet te onderschatten.

De Amerikaanse overheid werd bewust van dit gevaar na de aanslagen van 9/11. De angst voor een aanslag werd vertaald in een wettelijke verplichting tot het nemen van preventiemaatregelen. Zo ontstond het concept ‘Food Defense’: het verminderen van het risico op doelbewuste contaminatie. Ook de Europese standaarden BRCGS, IFS en FSSC namen deze vereiste op in hun standaard. Daardoor ligt ook bij ons extra focus  op het beveiligen van productiesite en de opleiding van de medewerkers.

AMNorman kan u ondersteunen bij het opzetten van het Food Defense Plan en uw medewerkers trainen in deze materie. Bovendien kunnen we ook intrusietesten uitvoeren om de beveiliging van uw onderneming en waakzaamheid van uw medewerkers te testen.

 

Food Defense Plan

Voedselfraude 

Voedselfraude komt jammer genoeg nog vaak voor. Denk maar aan fipronil in eieren, paardenvlees verkocht als rundvlees en ga zo maar door.

Voedselfraude voorkomen is een prioriteit geworden bij overheidsinstanties en standaardhouders. Alle GFSI standaarden vereisen een risicoanalyse om de kans op fraude in kaart de brengen en hiervoor de juiste detectiemethoden te voorzien.

AMNorman kan de risico's op fraude voor u in kaart brengen en de nodige voorzorgsmaatregelen in uw kwaliteitssysteem integreren.

 

Voedselfraude

Stakeholder en contextanalyse

Een stakeholder of belanghebbende kan invloed ondervinden van of uitoefenen op uw organisatie. Bij een stakeholderanalyse brengen we de relevante stakeholders en hun eisen in kaart voor uw organisatie en kwaliteitsmanagement systeem.

De context is dan weer de omgeving waarin uw organisatie zicht bevindt. Het analyseren en managen van de risico’s in uw omgeving is een contextanalyse.

Uitvoeren van de risicoanalyse

De uitvoering en opvolging van de stakeholder- en contextanalyse is een vereiste bij alle ISO standaarden. Het geeft u een beter inzicht in de invloeden en wensen van stakeholders en uw omgeving. De risicoanalyse resulteert in risico’s en opportuniteiten waarmee je aan de slag kan.

Stakeholder en contextanalyse

Business Continuity 

Een crisis kan uw normale bedrijfsvoering zodanig in de problemen brengen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Denk maar aan een bedrijfsbrand, arbeidsongeval, milieuramp, food defense probleem, hacking...

In het Business Continuity Plan wordt een plan opgesteld om adequaat te kunnen reageren op crisissen. Het plan wordt voorafgegaan door een grondige 'Business impact analysis' waarbij de impact van een crisissituatie wordt onderzocht.

Enkele BRCGS standaarden vereisen reeds de implementatie van de continuity plan.

 

Business continuity

Risicoanalyse uitvoeren?

Onze experts kunnen u helpen.

Getuigenissen

FSSC 22000 certificatie

De nieuwste versie van de FSSC 22000 werd succesvol geïmplementeerd. AMNorman ondersteunde ons met de opstart van de context- en stakeholderanalyses.

Evelien Vermote, Quality Manager Flaxseed Trading

Flaxseed Trading