AMNorman uw partner voor audits en inspecties en begeleiding van certificatie-audits

Normanisten kunnen worden ingeschakeld om toepasselijke wettelijke en normatieve vereisten te toetsen aan de praktijksituatie. Onze consultants zijn getraind als interne of lead auditor en worden geregeld bijgeschoold in de laatste wetgeving en normen.

Ontdek hier onze mogelijkheden:

Interne audits

Normanisten worden geregeld ingeschakeld om toepasselijke wettelijke en normatieve vereisten te toetsen aan de praktijksituatie. Afhankelijk van de situatie wordt al dan niet een Normanist met lead auditor opleiding ingeschakeld en kan een diepgaand auditplan opgesteld worden. AMNorman beschikt overigens over uitgewerkte templates voor het opstellen van auditplannen in combinatie met opvolging van maatregelen. 

Interne audits FCA

Een voorwaarde voor FCA certificatie is het minimum jaarlijks uitvoeren van een interne audit. De interne auditor moet controleren of de interne systemen en/of procedures volstaan om op een veilige manier diervoeders te produceren, te verhandelen, te transporteren of op- en over te slaan. De persoon die de interne audit uitvoert, moet onafhankelijk zijn van de collega die verantwoordelijk is voor de gecontroleerde activiteit. AMNorman kan deze interne audit voor u uitvoeren, we beschikken over een team van gespecialiseerde consultants in de diervoeding, die bovendien deel uit maken van de door Ovocom gerefereerde consultants.

Begeleiding van certificatie-audits en inspecties

Onze consultants zijn vertrouwd met de standaardeisen en de wetgeving. Hierdoor zijn ze een ideale partij om uw certificatie-audit in goede banen te leiden. We ondersteunen u tijdens de audit en helpen u om de auditor of inspectiedienst te overtuigen van de conformiteit van uw organisatie en processen. Naderhand kunnen we u eveneens ondersteunen door het opmaken van actieplannen en door eventuele afwijkingen aan te pakken.

Leveranciersaudits

Wij kunnen u helpen bij de selectie of de evaluatie van uw leveranciers, via het uitvoeren van een leveranciersaudit. Onze consultants kunnen op bezoek gaan bij uw leveranciers om hun conformiteitsniveau op gebied van kwaliteits- en voedselveiligheidsbeheer te evalueren. Dit bezoek kan gebeuren in uw aanwezigheid en gebeurt in voorafgaand overleg met de betrokken leverancier.

De te evalueren criteria worden bepaald volgens uw specifieke verwachtingen: evaluatie van de conformiteit van de installaties, het naleven van de goede praktijken op gebied van hygiëne en fabricage, de evaluatie van het beheersen van de processen, het beheer van de klachten van klanten, het beheersen van de naspeurbaarheid…  t.o.v. een specifieke standaard.

Hygiene-inspecties

Wilt u het voedselveiligheidsniveau van uw organisatie op peil houden? Dan is een hygiëne-inspectie van essentieel belang. Uniformiteit, tijdswinst, afhandeling van afwijkingen en opleiding van de interne medewerkers zijn hierbij cruciaal.

AMNorman beschikt hiervoor over auditoren met geschikte competenties. De hygiëne-inspectie en rapportage verlopen via een online tool waardoor de focus volledig op de processen binnen het bedrijf ligt.

De 8 voordelen van hygiëne-audits met de e-tool en auditoren van AMNorman:

  • Auditoren zijn onafhankelijk. Zij behouden dus een objectief overzicht.
  • Een auditchecklist aangepast op maat van uw organisatie.
  • Audits gebeuren uniform.
  • De audits en rapportage gebeuren digitaal via onze e-tool. De resultaten zijn meteen beschikbaar.
  • Resultaten tussen verschillende vestigingen zijn gemakkelijk te vergelijken. Trends zijn onmiddellijk zichtbaar.
  • Onmiddellijke acties zijn mogelijk, gekoppeld aan de vastgestelde afwijking.
  • De opleiding van de medewerkers kan geoptimaliseerd worden via gekoppelde online trainingen.
  • Er zijn geen licentiekosten aan verbonden.

Procesaudits

Tijdens procesaudits wordt gefocust op de bedrijfsprocessen. De auditor begeeft zich op de werkvloer en volgt de processen van nabij. Tijdens deze audits wordt nagegaan of de interne procedures opgevolgd worden, of een vereenvoudiging van de processen mogelijk is, of de infrastructuur geschikt is, en of de registraties en CCP's correct worden opgevolgd. De medewerkers worden hierbij nauw betrokken. Zo kan ook de voedselveiligheidscultuur worden getoetst in de praktijk.

Load inspections

Wij kunnen in uw opdracht ladingen voor belading/verzending inspecteren: we bekijken de toestand van de te verzenden goederen, we controleren beschadigingen van verpakkingen, we controleren de etiketinformatie en begeleidende vrachtbrieven, en we verifiëren de eventuele temperatuurinstellingen. Zo bent u zeker dat de goederen in goede toestand vertrekken en de producten niet worden geweigerd bij ontvangst in het derde land. Load inspections worden telkens vergezeld van een uitgebreid rapportage met fotomateriaal.

Intrusietesten

Wij kunnen uw bedrijf ook onderwerpen aan een intrusietest. Hierbij tracht een consultant in uw bedrijf binnen te geraken. Zo meten we de alertheid en assertiviteit van uw medewerkers. Dit kan ook gebruikt worden als eyeopener. Het scenario van de intrusietest bepalen wij met u in een voorafgaand gesprek. Zo'n intrusietest kan natuurlijk ook gecombineerd worden met een proces- of interne audit.

Ontdek ons Hier-eet-men-veilig inspectieprogramma voor B2C verkooppunten.