Wat is een autocontrolegids?

De verschillende sectoren kunnen een autocontrolegids opstellen om hun operatoren te helpen bij het opzetten van een autocontrolesysteem. De gidsen geven aanwijzingen over hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. 

Vooraleer de autocontrolegidsen worden gepubliceerd, moeten deze worden goedgekeurd door het FAVV. Hier vindt u een overzicht van de goedgekeurde gidsen.

Iedere exploitant in de voedingsketen is wettelijk verplicht om een autocontrolesysteem op te zetten in zijn bedrijf (art. 3 van het KB van 14 november 2003).

 

Wat is autocontrole?

Autocontrole is een geheel van maatregelen die dienen om de voedselveiligheid te garanderen van de producten die door uw bedrijf aan de consument aangeboden worden.

 

Voordelen van een gecertificeerd autocontrolesysteem

U kan uw autocontrolesysteem laten valideren door een externe certificatie-instelling. Dit is niet wettelijk verplicht, maar biedt opmerkelijke voordelen:

 

Bonus/malus

Met een gevalideerd autocontrolesysteem geniet u van een bonus op uw heffing die u jaarlijks betaalt aan het FAVV. Deze bonus is een korting van 50%.
Bedrijven zonder een gevalideerd autocontrolesysteem betalen een malus op de jaarlijkse heffing. We kunnen voor u berekenen of de bonus interessant is t.o.v. de certificatiekosten.

 

Inspectiefrequentie FAVV

Bedrijven met een autocontrolesysteem krijgen minder frequent een (betalende) inspectie van het FAVV.

 

Combinatie met andere audits

U kan de validatie van een autocontrolegids combineren met andere certificatie-audits. De meeste certificatie-instellingen houden hiermee rekening bij de berekening van de auditduur, waardoor u bespaart op auditkosten.

Wenst u een (gecertificeerd) autocontrolesysteem?

AMNorman kan u helpen met de implementatie van uw autocontrolesysteem, praktisch en met zo weinig mogelijk administratieve last.