Ondersteuning retailers

AMNorman kan het totaalpakket voor de retailer leveren met o.a.:

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

AMNorman ondersteunt en adviseert retailers in het beheer van hun kwaliteitssysteem.  

Hiertoe behoren dagelijkse opvolging van klachten, beheren van leveranciers, pestmanagement, interpretatie van analyses, implementatie van kwaliteitscontroles…

 

Recall-withdrawal

Aan de hand van een grondige risicoanalyse begeleidt AMNorman u in het maken van de juiste keuze.

Een leveranciersaudit behoort alvast tot de mogelijkheden.

 

Specificatiebeheer

Voldoet u aan de meest recente wet- en regelgeving?

Etikettering, claims, specificaties,… AMNorman toont kennis en ondersteuning op elk domein!

 

Supply chain

Kwaliteit integreren doorheen de supply chain is voor AMNorman geen onbekend terrein.

Het afstemmen van kwaliteitsvereisten en -controles doorheen deze keten is een absolute noodzaak.

Bijhorende opleidingen vormen een meerwaarde voor uw organisatie.

 

Hygiëne-inspecties

Wilt u het voedselveiligheidsniveau van uw organisatie op peil houden? Dan is een hygiëne-inspectie van essentieel belang.

Uniformiteit, tijdswinst, afhandeling van afwijkingen en opleiding van de interne medewerkers zijn hierbij cruciaal.

AMNorman beschikt hiervoor over auditoren met geschikte competenties. De hygiëne-inspectie en rapportage verlopen via een online tool waardoor de focus volledig op de processen binnen het bedrijf ligt.

Wenst u meer info over onze samenwerkingsvormen en expertises?