Gewasbescherming

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de productie van groenten, fruit en granen kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeders. De maximale residulimieten (MRL) van pesticiden die in de Europese Gemeenschap worden toegepast zijn vastgelegd bij Verordening (EG) nr. 396/2005. De MRL laten toe het goede gebruik van gewasbeschermingsmiddelen na te gaan (gebruik van toegelaten producten in de teelt, naleving van de gebruiksdosissen en van de termijnen vooraleer geoogst wordt, ...) en de gezondheid van de consument te beschermen. Levensmiddelen waarin deze MRL niet nageleefd worden, mogen niet op de markt gebracht worden.

Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een gevaar voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In geval van overschrijding van de MRL wordt een risico-evaluatie voor de consument uitgevoerd. Deze is gebaseerd op de Europese aanpak die de residuhoeveelheid ingenomen door consumenten inschat (PSTI – Predicted Short Term Intake) en die dan aan de toxicologische referentiegegevens toetst. Via een berekeningsbestand met alle nuttige gegevens is het mogelijk het risico voor de consument in te schatten bij overschrijding van de MRL.

Tijdens deze cursus leert de cursist:

  • een risicoanalyse opstellen voor pesticiden,
  • analyseplan aanmaken,
  • analyseresultaten interpreteren,
  • MRL opzoeken,
  • verschrijding evalueren met de PSTI tool.
Lesgever: Pascal
18 mei 2021
9u - 12u
300€

Kortrijksesteenweg 121/0202, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Deelnemen aan de opleiding?

Vul onderstaand formulier in. 

+32 (0)9 223 84 89

info@amnorman.be

Kortrijksesteenweg 1121 - bus 0202
9051 Sint-Denijs-Westrem

BTW BE 0830.793.815