NL|EN

Quality speaks on your behalf

  • AMNorman is gevestigd in de regio Gent, opgericht in 2001, telt 30 Normanisten en helpt KMO’s en zelfstandigen bij hun kwaliteitsmanagement en certificatietrajecten.
  • AMNorman hanteert de filosofie dat certificatie alleen meerwaarde betekent als de eisen éénvoudig en met een nuchtere visie toegepast worden.
  • AMNorman kan je bijstaan in alle aspecten van kwaliteitsbeleid en certificatie. Deze bijstand kan diverse vormen aannemen: advies, opleiding, aanleveren van templates of software, implementatie of insourcing van medewerkers.
  • De samenwerking kan projectmatig of in regie, ze kan een volledige certificatietraject inhouden of zich beperken tot afzonderlijke elementen.
  • AMNorman is Qfor gecertificeerd en een erkend opleidingsvertrekker en adviseur door Alimento.
  • AMNorman telt 6 door Ovocom gerefereerde FCA consulenten.