Uit onderzoek blijkt dat 20% ofwel 25.000 productfiches fouten of onvolledigheden bevatten. Om dit aan te pakken zal GS1 Belgilux, de non-profitorganisatie die retailers, ziekenhuizen, leveranciers en logistieke dienstverleners samenbrengt, in de toekomst de online geregistreerde gegevens ook effectief controleren en opvolgen. Zo willen ze de gedeelde data correcter en betrouwbaarder maken voor de consument, zowel op fysieke producten in de winkel als bij online aankopen.

Iedereen kent de productinformatie die te vinden zijn op voorverpakte voedingsmiddelen. Ze moeten zorgen voor duidelijkheid en transparantie rond de inhoud van de verpakking. Zo kan de consument weloverwogen keuzes maken op basis van ingrediënten, nutriënten en allergenen.

Uit een vorig rapport bleek echter dat ongeveer 20% ofwel 25.000 productetiketten fouten of onvolledigheden bevatten. Daarnaast kan men niet met zekerheid zeggen of de geregistreerde ingrediënten, nutriënten en allergenen effectief overeenkomen met wat er op de verpakking staat. Dit zorgt ervoor dat de info niet kan worden meegegeven aan de consument omdat men de betrouwbaarheid niet kan garanderen.

Om dit aan te pakken zal GS1 Belgilux, de non-profitorganisatie die retailers, ziekenhuizen, leveranciers en logistieke dienstverleners samenbrengt, in de toekomst de online geregistreerde gegevens ook effectief controleren en opvolgen. Zo willen ze de gedeelde data correcter en betrouwbaarder maken voor de consument, zowel op fysieke producten in de winkel als bij online aankopen.

productinfo

Hoe gaat dit in zijn werk?

In een notendop. GS1 Belgilux voert steekproefsgewijs audits uit op de productinformatie van voorverpakte voedingsmiddelen. Hierbij wordt de etiketinformatie van het product vergeleken met de gegevens uit het portaal. Nadien zullen de resultaten van de audit terug te vinden zijn in het My Audits portaal.

Het volledige proces zal gebeuren in de volgende vijf stappen:

productinformatie onder de loep, amnorman

 

STAP 1: Selectie producten

Uit het assortiment in My Product Manager worden steekproefsgewijs en volgens specifieke selectiecriteria producten geselecteerd om deel te nemen aan het auditprogramma.

STAP 2: Voorbereiding audit

Als voorbereiding op de audit worden drie acties vereist van de leveranciers:

  • Nakijken van de validatieregels in My Product Manager
  • Verzamelen van artwork of foto’s (minstens één afbeelding)
  • Aanvragen van vrijstellingen indien relevant

STAP 3: Uitvoer audit

De uitvoer van de audit gebeurt enerzijds digitaal met behulp van een specifieke software, maar anderzijds ook door een menselijke evaluatie.

STAP 4: Feedback

Na het uitvoeren van de audits is het tijd voor de resultaten. Via een e-mail wordt de leverancier op de hoogte gebracht dat de feedback beschikbaar is in het My Audits portaal.

STAP 5: Re-audit

Voor de producten die een onvoldoende kregen, kan een re-audit aangevraagd worden. Hierbij worden de producten, na correctie van fouten in My Product Manager, opnieuw geauditeerd.

De volledige handleiding met daarin alle details kan je hier downloaden.

De richtlijnen voor de productafbeeldingen kan je hier downloaden.

 

Hoe ga ik van start?

Alle aangesloten GS1 klanten (incl. klanten van AMNorman), kregen hiervoor een uitnodiging per mail.

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen, onduidelijkheden of wil je graag hulp bij de uitvoering? Dan staan onze experten met plezier voor jou klaar! Contacteer ons hier.

  • am norman LABELLING

op de hoogte
blijven van het 
laatste nieuws?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

AM Norman